Auteursrecht en publicatie

Deze website is bedoeld om de Heidelbergse Catechismus gemakkelijk digitaal toegankelijk te maken voor persoonlijk gebruik en in het onderwijs. Een verwijzing naar deze website is altijd toegestaan en onder bepaalde voorwaarden is het citeren van (een deel van) de teksten toegestaan. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de regels zijn en op welke teksten auteursrecht berust.

Auteursrecht

Op de originele versie van de Heidelbergse Catechismus berust geen auteursrecht meer. Zie voor het auteursrecht en de voorwaarden voor gebruik van de weergegeven bijbelteksten de voorwaarden van Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBV21 en NGB51). Voor de overige teksten op deze website (zoals de weergave in hedendaags Nederlands of uitleg van moeilijke woorden) geldt dat het auteursrecht berust bij Belijdenis.nu / Effusion. Voor het citeren van deze laatst genoemde teksten gelden de volgende regels:

Basisregels voor gebruik in papieren producten of digitaal gebruik van documenten:

 • Er mag zonder nadere toestemming geciteerd worden van deze website, mits het totale citaat niet meer bedraagt dan 30% van de totale inhoud van het product.
 • Verplicht is daarbij de volgende bronvermelding: ‘Deze tekst is ontleend aan www.heidelbergse-catechismus.nl’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Deze basisregels gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.

Basisregels voor publicatie via een beamer:

 • De inhoud van deze website mag zonder nadere toestemming gepubliceerd worden via een beamer, bijvoorbeeld voor gebruik tijdens de kerkdiensten.
 • Verplicht is daarbij de volgende (duidelijk zichtbare) bronvermelding: ‘Deze tekst is ontleend aan www.heidelbergse-catechismus.nl’.
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Opslag of gebruik in beamer-software, of in een bestand voor zulke software, is alleen na schriftelijke toestemming mogelijk.

Basisregels voor gebruik in digitale toepassingen (websites en apps):

 • Er mag zonder nadere toestemming geciteerd worden van deze website, mits het totale citaat niet meer bedraagt dan 30% van de totale inhoud van de applicatie.
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding: ‘Deze tekst is ontleend aan www.heidelbergse-catechismus.nl
 • De verwijzing naar de website in de bronvermelding moet een klikbare hyperlink bevatten, zonder het nofollow attribuut en deze hyperlink verwijst bij voorkeur naar de locatie waar de geciteerde tekst staat, of anders naar de homepagina.
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.

Vragen over het gebruik van teksten van www.heidelbergse-catechismus.nl in print of digitale toepassingen, kunt u stellen via het contactformulier.

origineel
SV
17
leermodusleren