35

Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?

Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is
a en blijft, b
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
c
door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft,
d
opdat Hij ook het ware zaad Davids zij,
e
Zijn broederen in alles gelijk,
f
uitgenomen de zonde.
g

36

Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Dat Hij onze Middelaar is, a
en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid
mijn zonde,
waarin ik ontvangen en geboren ben,
voor Gods aangezicht bedekt.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren