125

Welke is de vierde bede?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
a
opdat wij daardoor erkennen,
dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
b
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
c
en dat wij derhalve ons vertrouwen
van alle schepselen aftrekken
en op U alleen stellen.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren