125

Welke is de vierde bede?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
a
opdat wij daardoor erkennen,
dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
b
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
c
en dat wij derhalve ons vertrouwen
van alle schepselen aftrekken
en op U alleen stellen.
d

origineel
SV
17
leermodusleren