124

Welke is de derde bede?

'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde'.
Dat is: Geef dat wij en alle mensen
onzen eigen wil verzaken,
a
en Uw wil, die alleen goed is,
zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
b
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk
moge bedienen en uitvoeren,
c
als de engelen in den hemel doen.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren