Vraag 3Waaruit kent gij uw ellende?

Antwoord:

Uit de wet Gods. a

Bewijsteksten

a

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Romeinen 3:20

Trefwoorden

wet, ellende

Bijpassende psalmen

Psalm 19:4-7

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Zonde)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)
origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren