Vraag 89Wat betekent het afsterven van de oude mens?

Antwoord:

Het betekent dat wij oprecht berouw hebben over onze zonden,
omdat we hiermee God toornig hebben gemaakt.
Ook betekent het dat wij onze zonden steeds meer haten en ervoor wegvluchten. a

Bewijsteksten

a

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Romeinen 8:13

En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Joël 2:13

Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Hosea 6:1

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Bekering)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Bekering)

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren