88

Uit hoeveel delen bestaat de bekering van de mens?

Uit twee delen: de oude mens sterft af
en de nieuwe mens staat op.
a

89

Wat betekent het afsterven van de oude mens?

Het betekent dat wij oprecht berouw hebben over onze zonden,
omdat we hiermee God toornig hebben gemaakt.
Ook betekent het dat wij onze zonden steeds meer haten en ervoor wegvluchten.
a

90

Wat betekent het opstaan van de nieuwe mens?

Het betekent dat ik door Christus van harte verheugd ben in God. a
Ook dat ik ernaar verlang om heel mijn leven goede werken te doen,
zoals God het wil.
b

91

Wat zijn goede werken?

Goede werken zijn daden die ik alleen uit geloof doe. a
Ze zijn in overeenstemming met de wet van God
b en tot Zijn eer. c
Goede werken zijn niet gebaseerd op ons eigen inzicht
of regels van mensen.
d

hedendaags
HSV
17
leermodusleren