Vraag 100 Is het lasteren van Gods Naam dan zo'n grote zonde dat God ook toornig is op hen die er niet alles aan doen om het vloeken en zweren tegen te gaan?

Antwoord:

Jazeker! a Er is geen grotere zonde
of iets wat God nog meer vertoornt,
dan de lastering van Zijn Naam.
Hij heeft bevolen om de lastering van Zijn Naam met de dood te straffen. b

Bewijsteksten

a

Wie met een dief deelt, haat zijn ziel, hij hoort een vervloeking en maakt het niet bekend. Spreuken 29:24

Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Leviticus 5:1

b

Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft. Leviticus 24:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gods Naam)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Naam)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren