99

Wat gebiedt God in het derde gebod?

Wij mogen Gods Naam niet lasteren of misbruiken door te vloeken, a onder ede een valse verklaring af te leggen, b of door onnodig te zweren. c Als wij deze verschrikkelijke zonden horen, dan moeten we er iets van zeggen, anders zijn we er mede schuldig aan. d De Naam van God is heilig en wij mogen Zijn Naam alleen met ontzag en eerbied gebruiken. e Wij moeten Hem op de juiste manier aanroepen g en belijden voor de mensen, f en Zijn Naam moet door al onze woorden en daden geprezen worden. h

100

Is het dan zo'n grote zonde om Gods Naam te lasteren door te zweren of te vloeken, dat God ook toornig is op hen die er niet alles aan doen om dit tegen te gaan?

Jazeker! a Er is geen grotere zonde of iets wat God nog meer vertoornt, dan de lastering van Zijn Naam. Hij heeft bevolen om de lastering van Zijn Naam met de dood te straffen. b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren