Vraag 116Waarom is het voor christenen nodig om te bidden?

Antwoord:

Omdat het gebed het belangrijkste onderdeel is
van de dankbaarheid, die God van ons eist. a
Bovendien wil God Zijn genade en de Heilige Geest
alleen geven aan mensen die Hem voortdurend
en met een intens verlangen daarom bidden en danken. b

Bewijsteksten

a

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Psalmen 50:14

b

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. MattheĆ¼s 7:7

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Lukas 11:9

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? Lukas 11:13

Bid zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5:17

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gebed)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren