Vraag 116 Waarom is het voor christenen nodig om te bidden?

Antwoord:

Omdat het gebed het belangrijkste onderdeel is
van de dankbaarheid, die God van ons eist. a
Bovendien wil God Zijn genade en de Heilige Geest
alleen geven aan mensen die Hem voortdurend
en met een intens verlangen daarom bidden en danken. b

Bewijsteksten

a

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Psalmen 50:14

b

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. MattheĆ¼s 7:7

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Lukas 11:9

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? Lukas 11:13

Bid zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5:17

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gebed)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren