Vraag 39 Is het belangrijk dat Hij gekruisigd is, of maakt het niet uit hoé Hij gestorven is?

Antwoord:

Ja, want daardoor weet ik zeker dat Hij de vervloeking
die eerst op mij lag, op Zichzelf heeft gelegd. a
De kruisdood is namelijk door God vervloekt. b

Bewijsteksten

a

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Galaten 3:13

b

Dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. Deuteronomium 21:23

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren