37

Wat betekent het woord 'geleden'?

De Heere Jezus heeft de toorn van God
tegen de zonden van alle mensen gedragen,
tijdens zijn aardse leven en vooral aan het einde ervan.
a
Hij heeft met Zijn lijden, wat het enige offer is,
b
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost.
c
Voor ons heeft Hij Gods genade, de gerechtigheid
en het eeuwige leven verdiend.
d

38

Waarom heeft Hij 'geleden onder Pontius Pilatus'?

Hij is onschuldig veroordeeld door een aardse rechter. a
Omdat Hij onschuldig is, kan Hij ons bevrijden van het oordeel van God,
dat over ons zou komen.
b

39

Is het belangrijk dat Hij gekruisigd is, of maakt het niet uit hoé Hij gestorven is?

Ja, want daardoor weet ik zeker dat Hij de vervloeking
die eerst op mij lag, op Zichzelf heeft gelegd.
a
De kruisdood is namelijk door God vervloekt.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren