37

Wat betekent het woord 'geleden'?

De Heere Jezus heeft de toorn van God tegen de zonden van alle mensen gedragen, tijdens zijn aardse leven en vooral aan het einde ervan. a Hij heeft met Zijn lijden, wat het enige offer is, b ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. c Hij heeft Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons verdiend. d

38

Waarom is Hij door de rechter Pontius Pilatus veroordeeld?

Op deze manier staat het openbaar vast dat Hij onschuldig is veroordeeld door een aardse rechter. a Hierdoor kan Hij ons bevrijden van het oordeel van God, dat over ons zou komen. b

39

Is het belangrijk dat Hij gekruisigd is of maakt het niet uit hoé Hij gestorven is?

Ja, dat is belangrijk. Hierdoor ben ik er zeker van dat Hij de vervloeking, die eerst op mij lag, op Zichzelf heeft gelegd. a De kruisdood is namelijk door God vervloekt. b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren