Vraag 79 Waarom noemt dan Christus het brood en de beker 'Zijn lichaam en bloed' en waarom spreekt Paulus over 'de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus'?

Antwoord:

Christus heeft hier een belangrijke reden voor.
Hij wil ons hiermee leren dat Zijn gekruisigd lichaam
en Zijn vergoten bloed het echte eten en drinken zijn voor onze ziel.
Net zoals ons lichaam eten en drinken nodig heeft om te kunnen leven.
Met Zijn lichaam en bloed voedt Hij onze ziel en geeft Hij ons eeuwig leven. a
Nog belangrijker: door dit zichtbare teken wil Hij ons ervan verzekeren
dat wij door de Heilige Geest echt deel krijgen aan Zijn lichaam en bloed.
Dat is net zo zeker als wij het brood en de wijn met onze mond proeven,
om Hem te gedenken. b
Zijn lijden en gehoorzaamheid is ons lijden en onze gehoorzaamheid geworden.
Dat is even zeker alsof wijzelf persoonlijk voor al onze zonden hadden geleden
en God hiermee betaald hadden.

Bewijsteksten

a

Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Johannes 6:55

b

De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Korinthe 10:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren