78

Worden het brood en de wijn veranderd in het echte lichaam en bloed van Christus?

Nee. a Het is bij het avondmaal precies hetzelfde als bij de doop.
Het doopwater wordt niet veranderd in het bloed van Christus
en is ook niet de afwassing van de zonde.
Het is daarvan alleen een teken en bevestiging.
b
Zo is bij het avondmaal het brood niet hetzelfde als het lichaam van Christus.
c
Het brood wordt wel zo genoemd; dat is een bepaalde manier van spreken.
d

79

Waarom noemt dan Christus het brood en de beker 'Zijn lichaam en bloed' en waarom spreekt Paulus over 'de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus'?

Christus heeft hier een belangrijke reden voor.
Hij wil ons hiermee leren dat Zijn gekruisigd lichaam
en Zijn vergoten bloed het echte eten en drinken zijn voor onze ziel.
Net zoals ons lichaam eten en drinken nodig heeft om te kunnen leven.
Met Zijn lichaam en bloed voedt Hij onze ziel en geeft Hij ons eeuwig leven.
a
Nog belangrijker: door dit zichtbare teken wil Hij ons ervan verzekeren
dat wij door de Heilige Geest echt deel krijgen aan Zijn lichaam en bloed.
Dat is net zo zeker als wij het brood en de wijn met onze mond proeven,
om Hem te gedenken.
b
Zijn lijden en gehoorzaamheid is ons lijden en onze gehoorzaamheid geworden.
Dat is even zeker alsof wijzelf persoonlijk voor al onze zonden hadden geleden
en God hiermee betaald hadden.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren