1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
a
niet mijn,
b
maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
c
die met Zijn dierbaar bloed
voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
d
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
e
en alzo bewaart,
f
dat zonder den wil mijns hemelse Vader
geen haar van mijn hoofd vallen kan;
g
ja ook, dat mij alle ding
tot mijn zaligheid dienen moet,
h
waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest
van het eeuwige leven verzekert,
i
en Hem voortaan te leven
van harte willig en bereid maakt.
j

2

Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Drie stukken. a
Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
b
Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde.
c
En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren