Vraag 22 Wat is dan een Christen nodig te geloven?

Antwoord:

Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, a
hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen
en ongetwijfeld Christelijk geloof
in een hoofdsom leren.

Bewijsteksten

a

Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. Johannes 20:31

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. MattheĆ¼s 28:19

En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. Markus 1:15

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren