Vraag 24 Hoe worden deze Artikelen gedeeld?

Antwoord:

In drie delen.
Het eerste, is van God den Vader en onze schepping.
Het andere, van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde, van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren