24

Hoe worden deze Artikelen gedeeld?

In drie delen.
Het eerste, is van God den Vader en onze schepping.
Het andere, van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde, van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

25

Aangezien er maar één enig Goddelijk Wezen is, a waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest?

Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, b
dat deze drie onderscheidene Personen
de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren