24

Hoe worden deze Artikelen gedeeld?

In drie delen.
Het eerste, is van God den Vader en onze schepping.
Het andere, van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde, van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

25

Aangezien er maar één enig Goddelijk Wezen is, a waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest?

Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, b
dat deze drie onderscheidene Personen
de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

origineel
SV
17
leermodusleren