Vraag 111Maar wat gebiedt u God in dit gebod?

Antwoord:

Dat ik mijns naasten nut,
waar ik kan en mag, bevordere;
met hem alzo handele,
als ik wilde, dat men met mij handelde; a
daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide,
opdat ik den nooddruftige helpen moge. b

Bewijsteksten

a

Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten. MattheĆ¼s 7:12

b

Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. Efeze 4:28

Trefwoorden

naastenliefde, wet, 8e gebod

Bijpassende psalmen

Psalm 62:5-8

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet stelen)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Niet stelen)

origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren