110

Wat verbiedt God in het achtste gebod?

God verbiedt niet alleen
dat stelen
a en roven, b
hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij
alle boze stukken en aanslagen,
waarmede wij onzes naasten goed
denken aan ons te brengen,
c
hetzij met geweld of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar,
d munt,
woeker,
e of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
f
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.
g

111

Maar wat gebiedt u God in dit gebod?

Dat ik mijns naasten nut,
waar ik kan en mag, bevordere;
met hem alzo handele,
als ik wilde, dat men met mij handelde;
a
daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide,
opdat ik den nooddruftige helpen moge.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren