Vraag 114 Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

Antwoord:

Neen zij;
maar ook de allerheiligsten,
zolang als zij in dit leven zijn,
hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid; a
doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen
niet alleen naar sommige,
maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. b

Bewijsteksten

a

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1:8

Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Romeinen 7:14-15

Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt. Prediker 7:20

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele. 1 Korinthe 13:9

b

Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens. Romeinen 7:22

Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Psalmen 1:2

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet begeren)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren