Vraag 113 Wat eist van ons het tiende gebod?

Antwoord:

Dat ook de minste lust of gedachte
tegen enig gebod Gods
in ons hart nimmermeer kome,
maar dat wij te allen tijde
van ganser harte aller zonden vijand zijn
en lust tot alle gerechtigheid hebben. a

Bewijsteksten

a

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Romeinen 7:7

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet begeren)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren