Vraag 116 Waarom is het gebed den christenen van node?

Antwoord:

Daarom dat het
het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert, a
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest
alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten
zonder ophouden daarom bidden
en daarvoor danken. b

Bewijsteksten

a

Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. Psalmen 50:14

b

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. MattheĆ¼s 7:7

En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Lukas 11:9

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? Lukas 11:13

Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5:17

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gebed)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren