Vraag 116 Waarom is het gebed den christenen van node?

Antwoord:

Daarom dat het
het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert, a
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest
alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten
zonder ophouden daarom bidden
en daarvoor danken. b

Bewijsteksten

a

Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. Psalmen 50:14

b

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. MattheĆ¼s 7:7

En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Lukas 11:9

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? Lukas 11:13

Bidt zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5:17

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gebed)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren