123

Welke is de tweede bede?

'Uw Koninkrijk kome'.
Dat is: Regeer ons alzo
door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer
aan U onderwerpen;
a
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
b
verstoor de werken des duivels
en alle heerschappij, welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen,
die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
c
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
d
waarin Gij alles zult zijn in allen.
e

origineel
SV
16
leermodusleren