Vraag 97 Mag je dan helemaal geen beelden maken?

Antwoord:

God kan en mag op geen enkele manier worden afgebeeld. a
Schepsels mogen wel worden afgebeeld.
God verbiedt alleen dat we die afbeeldingen gebruiken
om hen daardoor te vereren of om God ermee te dienen. b

Bewijsteksten

a

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Jesaja 40:25

b

U mag u geen gegoten goden maken. Exodus 34:17

U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. Exodus 23:24

Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Exodus 34:13

Dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen. Numeri 33:52

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren