Vraag 97 Mag je dan helemaal geen beelden maken?

Antwoord:

God kan en mag op geen enkele manier worden afgebeeld. a
Schepsels mogen wel worden afgebeeld.
God verbiedt alleen dat we die afbeeldingen gebruiken
om hen daardoor te vereren of om God ermee te dienen. b

Bewijsteksten

a

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Jesaja 40:25

b

U mag u geen gegoten goden maken. Exodus 34:17

U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. Exodus 23:24

Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Exodus 34:13

Dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen. Numeri 33:52

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren