Vraag 98 Mogen we in de kerk geen beelden hebben die kunnen dienen als uitleg van de Bijbel?

Antwoord:

Nee, wij moeten niet wijzer willen zijn dan God.
Hij wil ons niet door zwijgende beelden, a
maar juist door de levende verkondiging van Zijn Woord onderwijzen. b

Bewijsteksten

a

In één ding zijn zij toch dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid, hout is het! Jeremia 10:8

Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? Wee hem die tegen het stuk hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. Habakuk 2:18-19

b

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Romeinen 10:14-15

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Romeinen 10:17

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 2 Petrus 1:19

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 TimotheĆ¼s 3:16-17

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren