96

Wat gebiedt God in het tweede gebod?

Dat wij God op geen enkele manier afbeelden. a
Ook dat wij God alleen vereren op de manier
zoals Hij dat in de Bijbel heeft bevolen.
b

97

Mag je dan helemaal geen beelden maken?

God kan en mag op geen enkele manier worden afgebeeld. a
Schepsels mogen wel worden afgebeeld.
God verbiedt alleen dat we die afbeeldingen gebruiken
om hen daardoor te vereren of om God ermee te dienen.
b

98

Mogen we in de kerk geen beelden hebben die kunnen dienen als uitleg van de Bijbel?

Nee, wij moeten niet wijzer willen zijn dan God.
Hij wil ons niet door zwijgende beelden,
a
maar juist door de levende verkondiging van Zijn Woord onderwijzen.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren