Vraag 102Mag je heiligen of andere schepsels als getuige aanroepen als je een eed aflegt?

Antwoord:

Nee, want een eed afleggen is God aanroepen
of Hij de waarheid wil bevestigen
of mij wil straffen als ik vals zweer.
Want Hij alleen kent mijn hart. a
Deze eer komt alleen toe aan God en niet aan een schepsel. b

Bewijsteksten

a

En ik roep God aan tot Getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. 2 Korinthe 1:23

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Romeinen 9:1

b

Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. MattheĆ¼s 5:34-36

Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Jakobus 5:12

Trefwoorden

eed, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 24, Tien geboden

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren