Vraag 102Mag je heiligen of andere schepsels als getuige aanroepen als je een eed aflegt?

Antwoord:

Nee, want een eed afleggen is God aanroepen
of Hij de waarheid wil bevestigen
of mij wil straffen als ik vals zweer.
Want Hij alleen kent mijn hart. a
Deze eer komt alleen toe aan God en niet aan een schepsel. b

Bewijsteksten

a

En ik roep God aan tot Getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. 2 Korinthe 1:23

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Romeinen 9:1

b

Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. MattheĆ¼s 5:34-36

Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Jakobus 5:12

Trefwoorden

eed, wet
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren