101

Mag je een eed afleggen en daarbij Gods Naam aanroepen?

Ja, dat mag als:
de overheid dit vraagt,
als het noodzakelijk is om hiermee te bevestigen dat je de waarheid spreekt
of dat je trouw zult zijn.
Dan is het tot eer van God en tot welzijn van je naaste.
Het afleggen van een eed is gebaseerd op de Bijbel.
a
Gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament maakten er daarom gebruik van.
b

102

Mag je heiligen of andere schepsels als getuige aanroepen als je een eed aflegt?

Nee, want een eed afleggen is God aanroepen
of Hij de waarheid wil bevestigen
of mij wil straffen als ik vals zweer.
Want Hij alleen kent mijn hart.
a
Deze eer komt alleen toe aan God en niet aan een schepsel.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren