101

Mag je een eed afleggen en daarbij Gods Naam aanroepen?

Ja, dat mag als de overheid dit vraagt
of als het noodzakelijk is om hiermee te bevestigen
dat je de waarheid spreekt of dat je trouw zult zijn.
Dan is het tot eer van God en tot welzijn van je naaste.
Het afleggen van een eed is gebaseerd op de Bijbel.
a
Gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament maakten er daarom gebruik van.
b

102

Mag je heiligen of andere schepsels als getuige aanroepen als je een eed aflegt?

Nee, want een eed afleggen is God aanroepen
of Hij de waarheid wil bevestigen
of mij wil straffen als ik vals zweer.
Want Hij alleen kent mijn hart.
a
Deze eer komt alleen toe aan God en niet aan een schepsel.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren