Vraag 106Gaat het in zesde gebod alleen om het doden van mensen?

Antwoord:

Nee. God verbiedt het doden van mensen
en Hij haat ook de wortel van de doodslag,
zoals afgunst, a haat, b woede-uitbarstingen c en wraakgevoelens.
Deze dingen zijn voor Hem hetzelfde als iemand daadwerkelijk doden. d

Bewijsteksten

a

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. Spreuken 14:30

Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Romeinen 1:29

b

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 1 Johannes 2:11

c

De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Jakobus 1:20

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5:19-21

d

Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 1 Johannes 3:15

Trefwoorden

doodslag, wortel, nijd, haat, wraak, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 5

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet doodslaan)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Niet doodslaan)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren