105

Wat gebiedt God in het zesde gebod?

Dat ik mijn naaste niet onteer, haat, kwets of dood.
Dit mag ook niet in gedachten, woorden of daden
of het door anderen te laten uitvoeren.
a
Van alle verlangens naar wraak moet ik afstand doen,
b
want de overheid draagt het zwaard.
Zij heeft de taak om doodslag tegen te gaan en die te straffen.
d
Ik mag ook mijzelf geen schade toebrengen
of moedwillig in gevaar begeven.
c

106

Gaat het in zesde gebod alleen om het doden van mensen?

Nee. God verbiedt het doden van mensen
en Hij haat ook de wortel van de doodslag,
zoals afgunst,
a haat, b woede-uitbarstingen c en wraakgevoelens.
Deze dingen zijn voor Hem hetzelfde als iemand daadwerkelijk doden.
d

107

Wil God alleen dat we onze naaste niet haten of doden?

Nee, God verbiedt afgunst, haat en woede-uitbarstingen.
Hij gebiedt juist dat wij onze naaste liefhebben als onszelf.
a
We moeten tegenover hem geduldig, vredelievend,
zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn.
b
Ook moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat hij schade lijdt
c
en we moeten zelfs onze vijanden liefhebben en helpen.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren