Vraag 108 Wat leert het zevende gebod ons?

Antwoord:

Dat alle seksuele zonden door God vervloekt zijn. a
Daarom moeten wij tegen die zonden een diepe afkeer hebben b
en rein en ingetogen leven. c
Zowel binnen als buiten het huwelijk. d

Bewijsteksten

a

Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft. Leviticus 18:28

b

Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Judas 1:23

c

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 1 Thessalonicenzen 4:3-5

d

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Hebree├źn 13:4

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze. 1 Korinthe 7:7

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Seksualiteit)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren