108

Wat leert het zevende gebod ons?

Dat alle seksuele zonden door God vervloekt zijn. a
Daarom moeten wij tegen die zonden een diepe afkeer hebben
b
en rein en ingetogen leven.
c
Zowel binnen als buiten het huwelijk.
d

109

Verbiedt God in het zevende gebod dan alleen overspel en zulke zonden?

Ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de Heilige Geest.
God wil dat wij ze rein en heilig houden.
Daarom verbiedt Hij alle verkeerde seksuele daden,
gebaren, woorden,
a gedachten, verlangens b
en al het andere wat ons daartoe kan verleiden.
c

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren