Vraag 109Verbiedt God in het zevende gebod dan alleen overspel en zulke zonden?

Antwoord:

Ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de Heilige Geest.
God wil dat wij ze rein en heilig houden.
Daarom verbiedt Hij alle verkeerde seksuele daden,
gebaren, woorden, a gedachten, verlangens b
en al het andere wat ons daartoe kan verleiden. c

Bewijsteksten

a

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Efeze 5:3-4

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 1 Korinthe 6:18-19

b

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. MattheĆ¼s 5:27-28

c

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Efeze 5:18

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. 1 Korinthe 15:33

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Seksualiteit)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren