110

Wat verbiedt God in het achtste gebod?

God verbiedt niet alleen het stelen a en beroven b
wat de overheid ook als misdaad ziet en bestraft.
Alles waarmee wij onze naaste benadelen
en zijn spullen in bezit proberen te krijgen,
ziet God ook als diefstal.
c
Zoals door geweld of juist op een slinkse manier,
door het gebruik van valse maten en gewichten,
bedrog met goederen
d of geld of door woekerrente te vragen. e
Daarnaast verbiedt God gierigheid
f
en ook het misbruiken of verspillen van Zijn gaven.
g

111

Wat gebiedt God in het achtste gebod?

Dat ik zo veel mogelijk het welzijn zoek van mijn naaste.
Ik moet mijn naaste zo behandelen,
zoals ik zelf behandeld zou willen worden.
a
Ook gebiedt God dat ik trouw mijn werk doe,
zodat ik middelen heb om de armen te helpen.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren