112

Wat gebiedt God in het negende gebod?

Dat ik in een rechtszaak geen leugens over iemand vertel. a
Ook dat ik niemand zijn woorden verdraai,
b
dat ik niet roddel of kwaadspreek
c
en niemand zomaar veroordeel of laat veroordelen,
zonder die persoon zelf te spreken.
d
Alle vormen van liegen en bedriegen moet ik vermijden
omdat dit het werk van de duivel is.
e
Anders roep ik de toorn van God over mij af.
f
In de rechtszaal en in alle andere situaties
moet ik de waarheid liefhebben
en oprecht de waarheid spreken en ervoor uitkomen.
g
Ook moet ik zoveel mogelijk de eer en reputatie van mijn naaste
verdedigen en positief bevorderen.
h

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren