113

Wat gebiedt God in het tiende gebod?

Dat er nooit een verlangen of gedachte in ons hart mag opkomen, die ingaat tegen een gebod van God. Maar dat wij altijd met ons gehele hart alle zonden haten en alles wat rechtvaardig is, liefhebben. a

114

Kunnen bekeerde mensen volmaakt gehoorzamen aan al de geboden uit de wet?

Nee, want zelfs de gelovigen die het meest toegewijd leven, hebben in hun leven maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. a Maar zij beginnen wel met een oprecht verlangen in hun hart te leven naar alle geboden van God. b

115

Waarom laat God de tien geboden zo streng verkondigen aan ons, als toch niemand ze in dit leven kan houden?

God laat de wet verkondigen, opdat wij in de loop van ons leven onze zondige aard steeds beter leren kennen. a Hierdoor verlangen wij nog meer om in Christus de vergeving van onze zonden en de gerechtigheid te zoeken. b Ook dat wij onafgebroken ons inspannen en bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer vernieuwd te worden naar het beeld van God. Totdat wij na dit leven de volmaaktheid bereiken, die ons in het vooruitzicht is gesteld. c

hedendaags
HSV
16
leermodusleren