Vraag 113Wat gebiedt God in het tiende gebod?

Antwoord:

Dat er nooit een verlangen of gedachte in ons hart mag opkomen, die ingaat tegen een gebod van God. Maar dat wij altijd met ons gehele hart alle zonden haten en alles wat rechtvaardig is, liefhebben. a

Bewijsteksten

a

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Romeinen 7:7

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet begeren)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren