Vraag 113 Wat gebiedt God in het tiende gebod?

Antwoord:

Dat er nooit een verlangen of gedachte in ons hart opkomt,
die ingaat tegen een gebod van God.
Ook dat wij altijd met ons gehele hart
alle zonden haten en alles wat goed is, liefhebben. a

Bewijsteksten

a

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Romeinen 7:7

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet begeren)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren