Vraag 114 Kunnen bekeerde mensen volmaakt gehoorzamen aan alle geboden uit de wet?

Antwoord:

Nee, want zelfs de gelovigen die het meest toegewijd leven,
hebben in hun leven maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. a
Maar zij beginnen wel met een oprecht verlangen
in hun hart naar alle geboden van God te leven. b

Bewijsteksten

a

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Johannes 1:8

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Romeinen 7:14-15

Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. Prediker 7:20

Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. 1 Korinthe 13:9

b

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Romeinen 7:22

Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Psalmen 1:2

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet begeren)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren