Vraag 118 Waar mogen we God om bidden?

Antwoord:

Om alles wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben. a
De Heere Jezus heeft dit samengevat
in het gebed dat Hij aan ons heeft geleerd.

Bewijsteksten

a

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Jakobus 1:17

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. MattheĆ¼s 6:33

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren