Vraag 8 Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal ongeschikt zijn voor iets goeds en geneigd zijn om het verkeerde te doen?

Antwoord:

Ja, zo verdorven zijn wij. a
Behalve wanneer wij door de Heilige Geest wedergeboren worden. b

Bewijsteksten

a

En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Genesis 8:21

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Genesis 6:5

Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Job 14:4

Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? Job 15:14

Hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven die het onrecht indrinkt als water! Job 15:16

Zij zijn zwanger van moeite en baren onheil, en hun buik brengt bedrog voort. Job 15:35

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Johannes 3:6

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Jesaja 53:6

b

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Johannes 3:3

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Johannes 3:5

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 1 Korinthe 12:3

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 3:5

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Wedergeboorte)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Wedergeboorte)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren