Vraag 9 Is het niet oneerlijk van God dat Hij in Zijn wet iets vraagt, wat de mens niet kan doen?

Antwoord:

Nee, a want God heeft de mens zó geschapen, dat hij aan de wet kon gehoorzamen. b
Door de verleiding van de duivel c en hun moedwillige ongehoorzaamheid
hebben de mensen, met al hun nakomelingen, zichzelf hiervan beroofd.

Bewijsteksten

a

En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:24

b

En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Genesis 3:13

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 1 TimotheĆ¼s 2:13-14

c

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Genesis 3:6

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Trefwoorden

onrecht, eigen schuld

Bijpassende psalmen

Psalm 51:1-5,11
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren