6

Heeft God de mens dan misschien slecht en verkeerd geschapen?

Nee. God heeft de mens goed a en naar Zijn beeld geschapen. b
Dat betekent: de mens was rechtvaardig en heilig.
Gods doel was dat de mensen Hem als hun Schepper zouden kennen en liefhebben,
voor altijd met Hem gelukkig zouden leven
en Hem zouden loven en prijzen.
c

7

Waar komt dan de verdorven aard van de mens vandaan?

Die is gekomen door de zondeval van onze voorouders Adam en Eva. a
Zij waren in het paradijs ongehoorzaam.
Daardoor is onze aard zo verdorven geworden,
dat wij allemaal als zondaar geboren worden.
b

8

Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal ongeschikt zijn voor iets goeds en geneigd zijn om het verkeerde te doen?

Ja, zo verdorven zijn wij. a
Behalve wanneer wij door de Heilige Geest wedergeboren worden.
b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren