27

Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?

Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, a
waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert.
b
Niets gebeurt toevallig,
maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen:
f
- het groeien van bomen en planten
- regen en droogte
c
- vruchtbare en onvruchtbare jaren
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
d
- rijkdom en armoede
e

28

Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en het nu nog steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in tegenspoed geduldig a
en in voorspoed dankbaar mogen zijn.
b
In alles wat ons nog kan overkomen mogen wij verwachting hebben
van de goede zorg van onze trouwe God en Vader.
c
Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde,
d
omdat alle schepsels zó in Zijn hand zijn,
dat zij tegen Zijn wil in niets kunnen doen.
e

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren