27

Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?

Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, a
waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert.
b
Niets gebeurt toevallig,
maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen:
f
- het groeien van bomen en planten
- regen en droogte
c
- vruchtbare en onvruchtbare jaren
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
d
- rijkdom en armoede
e

28

Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en het nu nog steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in tegenspoed geduldig a
en in voorspoed dankbaar mogen zijn.
b
In alles wat ons nog kan overkomen mogen wij verwachting hebben
van de goede zorg van onze trouwe God en Vader.
c
Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde,
d
omdat alle schepsels zó in Zijn hand zijn,
dat zij tegen Zijn wil in niets kunnen doen.
e

hedendaags
HSV
17
leermodusleren