27

Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?

Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, a waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert. b Niets gebeurt toevallig, maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen: f
- het groeien van bomen en planten
- regen en droogte
c
- vruchtbare en onvruchtbare jaren
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
d
- rijkdom en armoede
e

28

Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en nu nog steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in tegenspoed geduldig a en in voorspoed dankbaar mogen zijn. b In alles wat ons nog kan overkomen mogen wij verwachting hebben van de goede zorg van onze trouwe God en Vader. c Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde, d omdat alle schepsels zó in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil in niets kunnen doen. e

hedendaags
HSV
16
leermodusleren