26

Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus
de hemel en aarde, met alles wat erin is,
uit het niets heeft geschapen.
a
Hij onderhoudt en regeert over de schepping
door Zijn eeuwig plan en voorzienigheid.
b
Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader
c
en ik vertrouw helemaal op Hem.
Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt
en mij alles zal geven wat mijn lichaam en ziel nodig hebben.
d
Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil.
e
Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is.
f
Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe Vader is.
g

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren