26

Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus
de hemel en aarde, met alles wat erin is,
uit het niets heeft geschapen.
a
Hij onderhoudt en regeert over de schepping
door Zijn eeuwig plan en voorzienigheid.
b
Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader
c
en ik vertrouw helemaal op Hem.
Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt
en mij alles zal geven wat mijn lichaam en ziel nodig hebben.
d
Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil.
e
Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is.
f
Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe Vader is.
g

hedendaags
HSV
17
leermodusleren