31

Waarom wordt Hij Christus (dat betekent Gezalfde) genoemd?

Hij is door God de Vader voorbestemd
en met de Heilige Geest gezalfd
a
tot onze hoogste Profeet en Leraar,
onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning.

  • Als Profeet b heeft Hij het verborgen reddingsplan van God aan ons bekend gemaakt. c
  • Als Hogepriester d heeft Hij ons verlost door Zichzelf te offeren e en pleit Hij voor ons met Zijn voorbede bij de Vader. f
  • Als Koning regeert Hij ons door middel van Zijn Woord en Geest. Hij beschermt ons en zorgt er ook voor dat wij de verlossing niet verliezen, die door Hem verdiend is. g
32

Waarom word jij een christen genoemd? a

Omdat ik door het geloof onderdeel uitmaak van het lichaam van Christus b
en daardoor samen met Hem gezalfd ben.
c
Als profeet belijd ik Zijn Naam.
d
Als priester geef ik mijzelf aan Hem over als een levend dankoffer.
e
Als koning strijd ik tegen de zonde en de duivel met een vrij geweten
f
en later in de eeuwigheid zal ik samen met Hem over alles regeren.
g

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren