33

Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, wij zijn toch ook Zijn kinderen?

Alleen Christus is vanaf de eeuwigheid
de enige, natuurlijke Zoon van God.
a
Vanwege Hem zijn wij uit genade geadopteerd
om kinderen van God te worden.
b

34

Waarom noem jij Hem 'onze Heere'?

Omdat wij helemaal, met ons lichaam en onze ziel,
het eigendom zijn van de Heere Jezus.
Hij heeft ons niet met goud en zilver,
maar met Zijn kostbaar bloed gekocht.
Hij heeft voor al onze zonden betaald
en ons van de macht van de duivel verlost.
a

hedendaags
HSV
17
leermodusleren