33

Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, wij zijn toch ook Zijn kinderen?

Alleen Christus is vanaf de eeuwigheid de enige, natuurlijke Zoon van God. a Wij zijn vanwege Hem uit genade geadopteerd om kinderen van God te worden. b

34

Waarom noem jij Hem 'onze Heere'?

Omdat wij helemaal, met ons lichaam en onze ziel, het eigendom zijn van de Heere Jezus. Hij heeft ons niet met goud en zilver, maar met Zijn kostbaar bloed gekocht. Hij heeft voor al onze zonden betaald en ons van de macht van de duivel verlost. a

hedendaags
HSV
16
leermodusleren