Vraag 34 Waarom noem jij Hem 'onze Heere'?

Antwoord:

Omdat wij helemaal, met ons lichaam en onze ziel,
het eigendom zijn van de Heere Jezus.
Hij heeft ons niet met goud en zilver,
maar met Zijn kostbaar bloed gekocht.
Hij heeft voor al onze zonden betaald
en ons van de macht van de duivel verlost. a

Bewijsteksten

a

In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18-19

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2:9

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 1 Korinthe 6:20

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. 1 TimotheĆ¼s 2:6

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Johannes 20:28

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren