Vraag 42 Nu Christus voor ons is gestorven, waarom moeten wij dan ook nog sterven?

Antwoord:

Onze dood is geen betaling voor onze zonden. a
Wij moeten sterven omdat wij op deze manier
het eeuwige leven binnengaan en vrij worden van de zonde. b

Bewijsteksten

a

Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Markus 8:37

Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. Psalmen 49:8

b

Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Filippenzen 1:23

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5:24

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7:24

Trefwoorden

God de Zoon, sterven, dood

Bijpassende psalmen

Psalm 22

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren