40

Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?

God is rechtvaardig en Hij houdt Zichzelf aan Zijn eigen Woord. a
Daarom kon maar op één manier voor onze zonden betaald worden:
door de dood van de Zoon van God.
b

41

Waarom is Hij begraven?

Zijn begrafenis was het bewijs dat Hij echt gestorven was. a

42

Nu Christus voor ons is gestorven, waarom moeten wij dan ook nog sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden. a
Wij moeten sterven omdat wij op deze manier
het eeuwige leven binnengaan en vrij worden van de zonde.
b

43

Wat nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Door Zijn opstandingskracht wordt onze oude mens
met Hem gekruisigd, gedood en begraven.
a
Hierdoor regeren onze slechte verlangens niet meer in ons,
b
maar geven wij onszelf als een dankoffer aan Hem.
c

44

Waarom staat er: 'neergedaald tot in de hel?'

Christus heeft heel zijn leven en vooral aan het kruis
onuitsprekelijke benauwdheid, moeiten,
verschrikking en helse kwelling doorgemaakt.
a
Daardoor ben ik in mijn grootste aanvechting ervan verzekerd
dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren