40

Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?

God is rechtvaardig en Hij houdt Zichzelf aan Zijn eigen Woord. a
Daarom kon maar op één manier voor onze zonden betaald worden:
door de dood van de Zoon van God.
b

41

Waarom is Hij begraven?

Zijn begrafenis was het bewijs dat Hij echt gestorven was. a

42

Nu Christus voor ons is gestorven, waarom moeten wij dan ook nog sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden. a
Wij moeten sterven omdat wij op deze manier
het eeuwige leven binnengaan en vrij worden van de zonde.
b

43

Wat nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Door Zijn opstandingskracht wordt onze oude mens
met Hem gekruisigd, gedood en begraven.
a
Hierdoor regeren onze slechte verlangens niet meer in ons,
b
maar geven wij onszelf als een dankoffer aan Hem.
c

44

Waarom staat er: 'neergedaald tot in de hel?'

Christus heeft heel zijn leven en vooral aan het kruis
onuitsprekelijke benauwdheid, moeiten,
verschrikking en helse kwelling doorgemaakt.
a
Daardoor ben ik in mijn grootste aanvechting ervan verzekerd
dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren