40

Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?

God is rechtvaardig en Hij houdt Zichzelf aan Zijn eigen Woord. a Daarom kon maar op één manier voor onze zonden betaald worden: door de dood van de Zoon van God. b

41

Waarom is Hij begraven?

Zijn begrafenis was het bewijs dat Hij echt gestorven was. a

42

Christus is voor ons gestorven, waarom moeten wij ook nog sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden. a Wij moeten sterven omdat wij op deze manier het eeuwige leven binnengaan en vrij worden van de zonde. b

43

Wat nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Door Zijn opstandingskracht wordt onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven. a Zodat onze slechte verlangens niet meer in ons de baas zijn, b maar wij onszelf als een dankoffer aan Hem geven. c

44

Waarom staat er: 'neergedaald tot in de hel?'

Christus heeft heel zijn leven en vooral aan het kruis onuitsprekelijke benauwdheid, moeiten, verschrikking en helse kwelling doorgemaakt. a Daardoor ben ik in mijn grootste aanvechting ervan verzekerd dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren